Voorwaarde oefencross

Inschrijving
Inschrijving voor deze oefencross kan door het invullen van het inschrijfformulier, hierbij dient de eerste ronde van de cross direct te worden voldaan. Aanmeldingen die niet direct betaald worden, worden niet in behandeling genomen, de inschrijver wordt hier, indien mogelijk over geïnformeerd. 
Bij afmelding na 10 mei 2024 blijft de deelnemer ten alle tijden het startgeld verschuldigd aan de organisatie. 

 

Oefencross
Het crossparcours staat opgesteld in een weiland. Wij vragen u om geen vernielingen aan te brengen en/of afval achter te laten. De rest van het jaar laten wij onze paarden gebruik maken van dit weiland.

Vrijwilligers
Deze cross wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, wij verwachten van deelnemers dat zij ten alle tijden de instructies van de aanwezige vrijwilligers opvolgen en de vrijwilligers ten alle tijden met respect worden behandeld. Zonder hen is deze cross namelijk niet mogelijk. 

Algemene voorwaarden 
Het dragen van een cap en bodyprotector, die voldoen aan de gestelde CE norm, is verplicht. Het is ook verplicht om een rugnummer in een rugnummerdrager te dragen tijdens het losrijden en het parcours. Ruiters dienen zelf voor een rugnummerdrager te zorgen (deze zijn tevens te koop/huur bij het secretariaat), rugnummers kunnen bij aanmelding worden opgehaald op het secretariaat. 

Deelnemers dienen zich onder alle omstandigheden correct te gedragen; wangedrag leidt tot diskwalificatie. Iedere vorm van wrede of ruwe behandeling van paarden is uitdrukkelijk verboden op zowel het oefen als het losrijterrein als elders op het terrein.
Deelname is op eigen risico. De organisatie is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van de organisatie voor directe kosten en schade, is te alle tijde bepekt tot het bedrag waarvoor de organisatie zich redelijkerwijs kan verzekeren en waardoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.
 
Honden zijn NIET welkom op ons terrein, indien u, uw hond meebrengt geschiedt dit op eigen risico, wij hebben twee zeer waakse honden. Loslopende honden worden overgedragen aan de dierenambulance.